Marleen Homans
Als klinische psychologe begeleid ik kinderen en jongeren met moeilijkheden op emotioneel-, gedrags- en /of sociaal vlak. Afhankelijk van factoren zoals de leeftijd van het kind, de hulpvragen, … zullen de sessies doorgaan met het kind/de jongere individueel, met de ouders samen of enkel met de ouders. In samenspraak met de ouders is overleg met de school mogelijk.
Thema’s: zelfbeeld en zelfvertrouwen, emotieregulatie, piekeren, ontwikkelingsstoornissen (zoals AD(H)D en ASS), opvoedingsproblemen, hechtingsproblemen, depressie, faalangst en perfectionisme, automutilatie, echtscheiding ....
Ik heb ruime ervaring verworven op het vlak van het diagnosticeren en begeleiden van kinderen en jongeren die hoogbegaafd zijn.
Naast begeleidingen richt ik me op het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek, met de bedoeling meer inzicht te verwerven in het functioneren van het kind of de jongere. Dit onderzoek wordt afgestemd op het kind/de jongere en de vragen of moeilijkheden die er zijn en kan zich richten op volgende domeinen: intelligentie, aandacht en concentratie, executief functioneren, beleving, sociaal emotioneel inzicht,...
Doelgroep
kinderen, jongeren en hun ouders
Opleiding
  • Master in de theoretische psychologie, onderzoeksdomein ontwikkelingspsychologie (KULeuven)
  • Master in de sociale en culturele antropologie
  • Master na master in de klinische psychologie, optie kinderen en jongeren
  • Regelmatig volgen van studiedagen
Lidmaatschap
  • Belgische Federatie van de Psychologen (BFP)
  • Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen (VVKP)
  • Psychologencommissie, met lidnummer 702108501
Groepspraktijk
De Pauw