Voor wie?
Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor verschillende logopedische stoornissen:
  • Leerstoornissen: dyslexie, dysorthografie, dyscalculie
  • Taalstoornissen
  • Articulatiestoornissen
  • Stemstoornissen
  • Neurogene stoornissen: afasie, dysarthrie, dysfagie, dementie en aanverwante stoornissen
Werkwijze
Eerst en vooral is er een voorschrift van een geneesheer-specialist (NKO-arts, kinderarts, neuroloog) nodig voor het opstellen van een logopedisch aanvangsbilan. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek in de praktijk wordt er informatie verzameld over de problematiek. Op basis van die informatie worden een aantal logopedische testen afgenomen. Met het verslag van deze testen (het aanvangsbilan) wordt dan teruggegaan naar de geneesheer-specialist zodat die een voorschrift voor logopedische therapie kan schrijven. In de meeste gevallen wordt dit voorschrift voor één jaar opgemaakt, met de mogelijkheid om er nog een tweede jaar bij te voegen.

De logopediste stelt dan het dossier voor de aanvraag van de terugbetaling samen. Dit bestaat uit de 2 voorschriften van de geneesheer-specialist, het aanvangsbilan opgemaakt door de logopediste en een ingevuld aanvraagformulier voor de mutualiteiten. Een tussenkomst in de logopedische behandeling wordt pas verleend na akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. 
Bij heel wat stoornissen is er een terugbetaling van ongeveer 75%. Voor sommige problemen wordt er enkel een (beperkte) terugbetaling gegeven via de aanvullende verzekering.

De logopedische begeleiding vindt wekelijks plaats, meestal aan een frequentie van 2 x 30 minuten of 1 x 60 minuten. Dit kan in de praktijk gebeuren, maar in sommige gevallen komen wij ook op school of aan huis.
Op regelmatige tijdstippen worden opnieuw testen afgenomen om de evolutie na te gaan. 

Tarief
Volgens conventie Honoraria Terugbetaling
Aanvangsbilan (per 30 min - max 5) 32,20 € 24,70 €
Therapie (30 min) 23,60 € 18,10 €
Therapie (30 min - op school) 22,80 € 16,80 €
Therapie (60 min) 47,40 € 36,40 €
Extern overleg 22,80 € /
Wij zijn geconventioneerde logopedisten, dus dienen wij ons te houden aan deze honoraria, zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen logopedisten en de verzekeringsinstellingen.
In de praktijk gelden volgende afspraken:
  1. Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moet dit tenminste 24u op voorhand verwittigd worden. Indien niet of laattijdig wordt afgebeld, zal de therapie vergoed moeten worden zonder terugbetaling door het ziekenfonds.
  2. De therapie wordt stopgezet bij een te lage behandelfrequentie.
  3. De therapie wordt stopgezet bij laattijdige betalingen.
  4. Indien de therapie plaatsvindt op school, wordt aan de ouders gevraagd de logopediste te verwittigen wanneer de therapie niet kan doorgaan (omwille van ziekte, schoolreis, vrije dag, …). Indien dit niet gebeurt, moet de therapie eveneens vergoed worden zonder tussenkomst van het ziekenfonds.
  5. Indien u niet tijdig aanwezig bent, gaat dit ten koste van de therapietijd van u of uw kind en nooit ten koste van degene die na u komt.
Groepspraktijk
De Pauw