Voor wie?
Voor allerlei pedagogische zorgvragen kan men in onze praktijk terecht :
  • Schoolse problemen (moeilijkheden rond studeren, leerstoornissen, motivatie- of concentratieproblemen, … )
  • Psycho-educatie (uitleg van en hulp bij de verwerking van een diagnose)
  • Sociale- en emotionele problemen (faalangst, negatief zelfbeeld, laag zelfvertrouwen, beperkte sociale vaardigheden, …)
  • Opvoedingsvragen of –moeilijkheden (grenzen leren stellen, hoe je kind met ASS, ADHD, dyslexie, etc. beter begeleiden, omgaan met gedragsproblemen, …)
  • Intelligentieonderzoek
  • Aandachts- en concentratieonderzoek
  • Begeleidingen rond mentale beperking
Werkwijze
Het kennismakingsgesprek
Onze ondersteuning start steeds met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal er een kennismaking gebeuren en zullen de eventuele hulpvragen verder verhelderd worden. We zullen stilstaan bij de positieve punten die reeds aanwezig zijn, en vanuit deze sterke punten verder werken aan de aanwezige problemen. Praktische afspraken met betrekking tot de verdere begeleiding zullen hier ook gemaakt worden.
Verder verloop van de begeleiding
Onze begeleiding zal steeds opgebouwd worden vanuit de noden en verwachtingen van de zorgvragers.
Na enkele sessies zal er een evaluatiemoment plaatsvinden om te bekijken of verdere begeleiding nog noodzakelijk is.

Tarief
Sessie (60 min) 50,00 €
Intelligentie-, aandacht- of conecentratieonderzoek 150,00 €
Verslaggeving 50,00 €

Dit bedrag dient op het einde van de raadpleging betaald te worden.

Vergeet niet uw afspraak telefonisch of per mail te annuleren wanneer u niet kan komen. Wanneer de afspraak niet ten minste 1 werkdag op voorhand geannuleerd wordt, zal een beschikbaarheidsvergoeding van 30 euro worden aangerekend.
Groepspraktijk
De Pauw